pod patronatem:
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
ASOCJACJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK
oraz
II WARSZAWSKIE ZIMOWE WARSZTATY
NIEWYDOLNOŚCI SERCA I WAD ZASTAWKOWYCH
13-14 stycznia 2023 r. - Warszawa, Centrum Konferencyjne Kopernik
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK oraz II Warszawskich Zimowych Warsztatach Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą w dniach 13-14 stycznia 2023 roku, w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.
Wady zastawkowe i niewydolność serca to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W trakcie Kongresu ESC w roku 2021 opublikowano wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zarówno wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz stymulacji serca i terapii resynchronizującej. Od tego czasu minęło prawie 1,5 roku. Pojawiły się nowości (nowe badania, techniki lecznicze) wpływające na codzienne postępowanie kliniczne.
Ostatnio na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (sierpień 2022) pojawiły się nowe, dopiero co opublikowane wytyczne, dotyczące diagnostyki oraz leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca i nagłego zgonu, nadciśnienia płucnego, kardio-onkologii.
Pracując z pacjentem zdobywamy doświadczenia praktyczne, starając się wdrażać wytyczne i optymalizując leczenie chorych. Wydaje się nam, że to temat, na który warto rozmawiać. Stąd też przygotowaliśmy atrakcyjny program naukowy, który w trakcie 2 dni konferencji obejmie łącznie 36 wykładów i warsztatów przedstawiających w sposób praktyczny możliwości diagnostyki i leczenia chorego z wadami zastawkowymi i niewydolnością serca, w kontekście wytycznych z 2021 jak i najnowszych z 2022 roku. Program obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezcewnikowego i chirurgicznego, elektroterapii, jak również przeszczepiania serca i wszczepiania urządzeń wspomagających pracę serca oraz postępowania w chorobach towarzyszących. Przewidziane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i warsztaty praktyczne (typu hands on) w trakcie których uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać procedury diagnostyczne i lecznicze w oparciu o fantomy.
Mamy nadzieję, że nasza Konferencja i Warsztaty będązie miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca i wadami serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji i Zimowych Warsztatach!
 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Komitet organizacyjny

prof. Zbigniew Gąsior

prof. Tomasz Hryniewiecki

prof. Jarosław Kasprzak

prof. Monika Komar

prof. Tomasz Kukulski

prof. Przemysław Leszek

prof. Edyta Płońska-Gościniak

dr Patrycjusz Stokłosa

prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

dr Marta Załęska-Kocięcka

Komitet naukowy

prof. Rafał Baranowski

prof. Stanisław Bartuś

prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

prof. Zofia Bilińska

dr Małgorzata Celińska-Spodar

dr Małgorzata Chlabicz

prof. Zbigniew Chmielak

dr Piotr Chodór

prof. Rafał Dąbrowski

dr Agnieszka Dębska-Kozłowska

prof. Marcin Fijałkowski

prof. Andrzej Gackowski

prof. Mariusz Gąsior

prof. Zbigniew Gąsior

prof. Marek Gierlotka

prof. Marcin Gruchała

prof. Jacek Grzybowski

prof. Tomasz Hirnle

prof. Piotr Hoffman

prof. Tomasz Hryniewiecki

prof. Ewa Jankowska

prof. Marek Jasiński

dr Maria Jaworska-Wilczyńska

prof. Karol Kamiński

dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

prof. Jarosław Kasprzak

prof. Oskar Kowalski

prof. Monika Komar

dr hab. Olga Kruszelnicka

prof. Tomasz Kukulski

dr Jarosław Kuriata

dr Krzysztof Kuśmierski

prof. Marcin Kurzyna

prof. Jacek Legutko

prof. Maciej Lesiak

prof. Przemysław Leszek

prof. Ewa Lewicka

dr hab. Aleksander Maciąg

dr hab. Łukasz Mazurkiewicz

dr Błażej Michalski

dr Szymon Mielczarek

prof. Przemysław Mitkowski

prof. Katarzyna Mizia-Stec

prof. Jadwiga Nessler

dr hab. Jacek Niedziela

prof. Maria Olszowska

dr hab. Michał Orczykowski

dr Artur Oręziak

dr Adam Parulski

prof. Agnieszka Pawlak

prof. Edyta Płońska-Gościniak

prof. Piotr Ponikowski

prof. Jerzy Pręgowski

prof. Piotr Pruszczyk

prof. Paweł Ptaszyński

prof. Jerzy Pręgowski

prof. Piotr Przybyłowski

prof. Mariusz Pytkowski

dr Adam Rdzanek

prof. Jacek Różański

prof. Paweł Rubiś

dr hab. Piotr Ścisło

dr hab. Grzegorz Smolka

prof. Bożena Sobkowicz

dr hab. Adam Sokal

dr Justyna Sokolska

dr Mateusz Sokolski

dr Danuta Sorysz

prof. Mateusz Śpiewak

prof. Maciej Sterliński

dr Patryk Stokłosa

prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

prof. Andrzej Surdacki

prof. Piotr Suwalski

dr Paweł Syska

prof. Łukasz Szumowski

mgr Jarosław Szymański

dr Aleksandra Tomaszek

prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

dr hab. Agnieszka Tyciński

dr hab. Karol Wierzbicki

prof. Adam Witkowski

prof. Jerzy Krzysztof Wranicz

prof. Krzysztof Wróbel

dr Dariusz Zając

dr Joanna Zakrzewska-Koperska

dr Marta Załęska-Kocięcka

dr Karina Zatorska

prof. Tomasz Zieliński

PROGRAM KONFERENCJI
plik do pobrania

PIĄTEK – 13.01.2023 r.


10:15 – 11:45
W poszukiwaniu etiologii niewydolności serca
Przewodniczący: prof. Karol Kamiński, prof. Jadwiga Nessler, prof. Bożena Sobkowicz, prof. Mateusz Śpiewak

 1. Badania genetyczne w kardiologii (kardiomiopatia rozstrzeniowa / arytmie) – kiedy i u których pacjentów? – prof. Zofia Bilińska
 2. Kardiomiopatia przerostowa – badania genetyczne i nowe kierunki leczenia – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz
  – wykład pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
 3. Amyloidoza serca – nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne – prof. Jacek Grzybowski

Ostra niewydolność serca de novo – jak ustalić przyczynę (wykłady Heart failure specialists Of Tomorrow HOT)

 1. Komu i kiedy wykonać biopsję endomiokardialną i cewnikowanie prawego serca? – dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka 
 2. Jak może nam pomóc diagnostyka nieinwazyjna – dr Justyna Sokolska


11:45 – 12:00
PRZERWA KAWOWA


12:00 – 13:30
Zwężenie zastawki aortalnej – trudne decyzje
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior, prof. Tomasz Hirnle, prof. Tomasz Hryniewiecki

 1. Stenoza aortalna bezobjawowa – z zachowaną i obniżoną frakcją wyrzucania – prof. Katarzyna Mizia-Stec
 2. Stenoza aortalna niskogradientowa – z zachowaną i obniżoną frakcją wyrzucania – prof. Edyta Płońska-Gościniak
 3. Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) – pacjent optymalny / nieoptymalny – prof. Adam Witkowski
 4. Degeneracja protezy aortalnej – zabiegi valve-in-valve – prof. Tomasz Kukulski
 5. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta po zabiegu na zastawce aortalnej – prof. Jarosław D. Kasprzak


13:00 – 14:15
PRZERWA LUNCHOWA


14:15 – 15:45
Optymalna farmakoterapia niewydolności serca w 2023 roku
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Agnieszka Pawlak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Agnieszka Tycińska

 1. Jak leczyć niewydolność serca HFrEF w okresie stabilności / dekompensacji – odpowiednie fenotypowanie pacjenta – prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
 2. Co nowego w leczeniu niewydolności serca HFmrEF / HFpEF – czy już mamy leki przeznaczone dla tych grup chorych? – prof. Ewa A. Jankowska
 3. Choroby towarzyszące - zawsze konieczne ich prawidłowe leczenie – dr hab. Jacek Niedziela
 4. Pacjent z chorobą wieńcową – czy i kiedy miejsce na rewaskularyzację? – prof. Jacek Legutko
 5. Pacjent z wadą wrodzoną serca – na co zwracać uwagę i jak postępować? – prof. Agata Bielecka-Dąbrowa


15:45 – 16:00
PRZERWA KAWOWA


16:00 – 16:45
INAUGURACJA
Przewodniczący: prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Przemysław Leszek, prof. Edyta Płońska-Gościniak, prof. Łukasz Szumowski, prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Wykłady inauguracyjne:

 • Elektroterapia w niewydolności serca i wadach zastawkowych – prof. Przemysław Mitkowski
 • Najnowsze możliwości leczenia przezcewnikowego w wadach zastawkowych i niewydolności serca – prof. Adam Witkowski


16:45 – 17:00
PRZERWA KAWOWA


17:00 – 18:30
Zastawka mitralna – już nie tylko leczenie operacyjne
Przewodniczący: prof. Monika Komar, dr Krzysztof Kuśmierski, prof. Katarzyna Mizia-Stec

 1. Niedomykalność mitralna – pierwotna i wtórna. Leczenie operacyjne, czy przezcewnikowe? – prof. Zbigniew Gąsior
 2. Kiedy plastyka zastawki mitralnej i u kogo zabieg małoinwazyjny? – prof. Krzysztof Wróbel
 3. Pacjent z wtórną niedomykalnością mitralną i niską frakcją wyrzutową – kiedy leczenie wspomagające / przeszczepienie serca, czy może plastyka zastawki? – prof. Monika Komar
 4. Degeneracyjna stenoza mitralna (MAC) – jak postępować? – prof. Zbigniew Chmielak
 5. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta po operacji na zastawce mitralnej – jak postępować w czasie operacji niekardiochirurgicznej? – prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 

SOBOTA – 14.01.2023 r.


08:30 – 10:00
Ostra niewydolność serca – wstrząs kardiogenny – jak postępować (wykłady Heart failure specialists Of Tomorrow HOT)
Przewodniczący: prof. Marek Gierlotka, dr hab. Olga Kruszelnicka, prof. Tomasz Zieliński

 1. Skale ryzyka jako drogowskaz postepowania we wstrząsie – dr Małgorzata Chlabicz
 2. Miejsce echokardiografii w monitorowaniu terapii pacjenta we wstrząsie – dr Błażej Michalski
 3. Nie tylko echokardiografia. Jak może nam pomóc USG w leczeniu chorych we  wstrząsie kardiogennym – dr Małgorzata Celińska-Spodar
 4. Inwazyjne monitorowanie chorego we wstrząsie kardiogennym – dr Agnieszka Dębska-Kozłowska
 5. Mechaniczne wspomaganie krążenia czy stanie się rutynowym postępowaniem? – dr Mateusz Sokolski
 6. Nie tylko mechaniczne wspomaganie krążenia. Jak leczyć wstrząs kardiogenny? – dr Marta Załęska-Kocięcka


10:00 – 10:15
PRZERWA KAWOWA


10:15 – 11:45
Leczenie wady zastawkowej – współpraca kardiologa i kardiochirurga w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania 
Przewodniczący: prof. Jarosław D. Kasprzak, prof. Maria Olszowska, prof. Piotr Suwalski

 1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia zastawki natywnej – czy i kiedy leczenie operacyjne? – dr Karina Zatorska
 2. Stratyfikacja ryzyka i konsylium zastawkowe – kogo nie kwalifikować do zabiegu? – dr Patrycjusz Stokłosa
 3. Zakrzepica protezy zastawkowej – leczenie zachowawcze czy zabiegowe? – dr Maria Jaworska-Wilczyńska
 4. Przeciek okołozastawkowy – leczenie zachowawcze, operacyjne czy przezcewnikowe? – dr hab. Grzegorz Smolka
 5. Niedomykalność aortalna bezobjawowa – leczenie zachowawcze, plastyka chirurgiczna czy wymiana zastawki? – prof. Marek Jasiński


11:45 – 12:00
PRZERWA KAWOWA


12:00 – 13:30
Elektroterapia i urządzenia wszczepialne – przewodnik w roku 2023
Przewodniczący: prof. Oskar Kowalski, prof. Mariusz Pytkowski, prof. Łukasz Szumowski

 1. Praktyczne podejście do kwalifikacji do ablacji chorych z niewydolnością serca / tachykardiomiopatią – dr hab. Aleksander Maciąg
 2. Ablacja u chorych z wadami serca / nowe techniki nawigacji robotycznej – dr hab. Michał Orczykowski
 3. Stymulacja i resynchronizacja – co mówią, a o czym milczą wytyczne – prof. Maciej Sterliński
 4. Co przyniesie przyszłość w elektroterapi – prof. Paweł Ptaszyński
 5. Pacjent z niewydolnością serca i arytmią – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz


13:30 – 14:30
PRZERWA LUNCHOWA


14:30 – 16:00
Niedomykalność trójdzielna – więcej pacjentów, więcej możliwości leczenia
Przewodniczący: prof. Marcin Fijałkowski, prof. Piotr Hoffman, prof. Jacek Różański

 1. Niedomykalność trójdzielna izolowana – z zachowaną i obniżoną funkcją prawej komory – prof. Maria Olszowska
 2. Optymalna diagnostyka niedomykalności trójdzielnej – powrót diagnostyki inwazyjnej? – prof. Andrzej Gackowski
 3. Niedomykalność trójdzielna u pacjenta po zabiegu kardiochirurgicznym – dr Krzysztof Kuśmierski
 4. Przezcewnikowe metody leczenia niedomykalności trójdzielnej – prof. Jerzy Pręgowski
 5. Niedomykalność trójdzielna u chorego z wszczepionym stymulatorem / kardiowerterem – prof. Tomasz Kukulski


16:00 – 16:15
PRZERWA KAWOWA


16:15 – 17:45
Zaawansowana niewydolność serca – optymalna współpraca całego zespołu
Przewodniczący: prof. Marcin Gruchała, prof. Piotr Pruszczyk, dr hab. Karol Wierzbicki

 1. Taktyka postępowania w zaawansowanej niewydolność serca w 2023 roku – prof. Przemysław Leszek
 2. Nadciśnienie płucne w niewydolności serca – jak diagnozować i postępować – prof. Marcin Kurzyna
 3. Kiedy myślimy o wszczepieniu wspomagania (LVAD)? – dr Szymon Mielczarek
 4. Przeszczepienie serca – jak optymalnie kwalifikować chorych – dr hab. Karol Wierzbicki
 5. Dawca i opieka nad dawcą – kluczowy element w przeszczepianiu serca – dr Adam Parulski


17:45 – 18:00
PRZERWA KAWOWA


18.00 – 19.00
Na zakończenie – nowości w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2022
Przewodniczący: prof. Rafał Dąbrowski, prof. Paweł Rubiś, prof. Andrzej Surdacki

  1. Chory kardioonkologiczny - jak optymalizować postępowanie? – prof. Ewa Lewicka
  2. Nadciśnienie płucne – taktyka postepowania – prof. Piotr Pruszczyk
  3. Arytmia komorowe i nagły zgon sercowy – jak skutecznie postępować? – dr hab. Adam Sokal
  4. Taktyka postepowania z chorym w operacjach pozasercowych – prof. Stanisław Bartuś

WARSZTATY

Uwaga: na warsztaty obowiązują zapisy!
Prosimy o informacje na adres e-mail: niewydolnosc@cowalski.pl

 

PIĄTEK – 13 stycznia 2023 r.

10:15 – 11:45 
Plastyka brzeg do brzegu zastawki mitralnej – ocena i zabieg
Wykład + ćwiczenia praktyczne – echo + fantom
prof. Jerzy Pręgowski, dr Patrycjusz Stokłosa współpraca z firmą Abbott

11:45 – 12:00
PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:30
Mechaniczne wspomaganie krótkoterminowe

Wykład + ćwiczenia praktyczne – echo + fantom
dr Małgorzata Celińska–Spodar, dr Marta Załęska-Kocięcka współpraca z firmą Abiomed

13:30 – 14:15
PRZERWA LUNCHOWA

14:15 – 15:45
TAVI ocena i zabieg

Wykład + ćwiczenia praktyczne – echo + fantom
dr Piotr Chodór, prof. Jarosław D. Kasprzak współpraca z firmą Edwards

15:45 – 17:00
PRZERWA KAWOWA

17:00 – 18:30
Optymalna kwalifikacja do wszczepienia CIED u pacjenta z niewydolnością serca

Warsztaty praktyczne
dr Paweł Syska, dr Dariusz Zając

SOBOTA – 14 stycznia 2023 r.

08:30 – 10:00
Plastyka brzeg do brzegu zastawki trójdzielnej – ocena i zabieg

Wykład + ćwiczenia praktyczne – echo + fantom
dr Adam Rdzanek, dr hab. Piotr Ścisło we współpracy z firmą Edwards

PRZERWA KAWOWA

Terapia nerkozastępcza – niestety z przyczyn od nas niezależnych w tym roku warsztaty z terapii nerkozastępczej nie odbędą się. Zainteresowane uczestnictwem osoby, przepraszamy.

10:00 – 11:00
Zebranie ZARZĄDU ASOCJACJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK.
Uczestnicy – członkowie Zarządu AWZS.

11:00 – 12:00
Zebranie robocze Grupy Mechanicznego Wspomagania Serca.
Uczestnicy – członkowie Grupy Mechanicznego Wspomagania Serca.

PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:30
Mechaniczne wspomaganie długoterminowe

Wykład + ćwiczenia praktyczne – echo + fantom
dr Jarosław Kuriata, prof. Przemysław Leszek, mgr Jarosław Szymański, dr Aleksandra Tomaszek we współpracy z firmą Abbott

13:30 – 14:30
PRZERWA LUNCHOWA

14:30 – 16:00
Pacjent z niewydolnością serca i urządzeniem CIED – rozwiazywanie problemów

Warsztaty praktyczne
prof. Rafał Baranowski, dr Artur Oręziak, dr Joanna Zakrzewska-Koperska

Miejsce

Conference Center Copernicus
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Sponsorzy i patroni miedialni

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Sponsor

Wystawca

Patroni medialni

Kontakt

ORGANIZATOR:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

 

CERTYFIKAT INFARMA: 5995

Punkty edukacyjne: 15 pkt.
Uchwała nr 230/KKM/22/P-IX
Uchwała nr 2725/P-IX/2022

Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów OIL: 63-000121-001-0001

 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:

Conference. Technology. Medicine.

Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c.
60-194 Poznań, ul. Czernika 7
NIP: 781 00 18 395
REGON: 632042466

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

TEL. 606 83 43 68