I WARSZAWSKIE ZIMOWE WARSZTATY
NIEWYDOLNOŚCI SERCA I WAD ZASTAWKOWYCH
15 stycznia 2022 r.
pod patronatem
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pierwszych Warszawskich Zimowych Warsztatach Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą, ze względu na warunki epidemiczne w formie ONLINE, w dniu 15 stycznia 2022 roku.

Niewydolność serca i wady zastawkowe to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W trakcie Kongresu ESC w roku 2021 opublikowano nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i  leczenia zarówno niewydolności serca jak i wad zastawkowych. Co zmieniło się w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2021? Jakie pojawiły się nowości wpływające na codzienne postępowanie kliniczne?

Od czasu wprowadzenia zaleceń minęło już 5 miesięcy, a my zdobylismy liczne doświadczenia praktyczne, w trakcie wdrażania rekomendacji 2021 do codziennego leczenia chorych. Wydaje się nam, że to również temat na który warto rozmawiać.

Stąd też przygotowaliśmy atrakcyjny program naukowy, który obejmie wykłady i warsztaty przedstawiające w sposób praktyczny między innymi najnowsze wytyczne ESC 2021 (diagnostyka i leczenie niewydolności serca i diagnostyka i leczenie wad zastawkowych). Program obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii, leczenia inwazyjnego przezcewnikowego / chirurgicznego, elektroterapii, jak również przeszczepiania serca i wszczepiania urządzeń wspomagających pracę serca oraz postępowania w chorobach towarzyszących.

Mamy nadzieję, że nasze Warsztaty będą miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca i wadami serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w Warsztatach!

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Program

Praktyczne podejście do zaleceń ESC – niewydolność serca / wady zastawkowe

 

Sala wykładowa:

10:45 – 11:00 Otwarcie: Tomasz Hryniewiecki, Cezary Kępka, Przemysław Leszek

 

11:00 – 12:30 – Zacznijmy od zaleceń. Niewydolność serca w zaleceniach.

Prowadzący: Tomasz Zieliński, Przemysław Leszek

11:00 – 11:15 – Nowoczesna diagnostyka i farmakologia w 2021 – 2022 – Ewa A. Jankowska

11:15 – 11:30 – Od przewlekłej do zaawansowanej niewydolności serca – Przemysław Leszek

11:30 – 11:45 – Co nowego w ostrej niewydolności serca – wytyczne i nie tylko – Marta Załęska-Kocięcka

11:45 – 12:00 – Jak optymalizować postępowanie pozafarmakologiczne – Izabela Uchmanowicz

12:00 – 12:30 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Ewa A. Jankowska, Jarosław Kasprzak, Przemysław Leszek, Ewa Straburzyńska-Migaj, Jadwiga Nessler, Izabela Uchmanowicz, Marta Załęska-Kocięcka, Tomasz Zieliński

 

12:30 – 12:45 – Przerwa

 

12:45 – 14:15 – Wady zastawkowe serca.

Prowadzący: Zbigniew Gąsior, Piotr Hoffman, Edyta Płońska-Gościniak

12:45 – 13:00 – Stenoza aortalna niskogradientowa – Edyta Płońska-Gościniak

13:00 – 13:15 – Niedomykalność mitralna u pacjenta z HFrEF – Zbigniew Gąsior

13:15 – 13:30 – Postępowanie w dysfunkcji protezy zastawkowej – Tomasz Kukulski

13:30 – 13:45 – Nowe kierunki w leczeniu niedomykalności mitralnej – Kazimierz Widenka

13:45 – 14:15 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Zbigniew Gąsior, Piotr Hoffman, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Edyta Płońska-Gościniak, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Danuta Sorysz, Kazimierz Widenka

 

14:15 – 14:45 – Przerwa

 

14:45 – 16:15 – Niewydolność serca, wady zastawkowe serca, wszczepialne urządzenia do elektroterapii i elektrofizjologia.

Prowadzący: Łukasz Szumowski, Mariusz Pytkowski, Przemysław Mitkowski

14:45 – 15:00 – TAVI i wskazania do stymulacji – Joanna Zakrzewska-Koperska

15:00 – 15:15 – Miejsce ablacji u pacjenta z niewydolnością serca – Łukasz Szumowski

15:15 – 15:30 – Odelektrodowa niedomykalność zastawki trójdzielnej – mit czy główny problem urządzeń „klasycznych” – Paweł Syska

15:30 – 15:45 – Selektywna stymulacja dróg bodźcoprzewodzących – czy to już powinien być standard postepowania – Marek Jastrzębski

15:45 – 16:15 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Marek Jastrzębski, Przemysław Mitkowski, Artur Oręziak, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Paweł Syska, Łukasz Szumowski, Joanna Zakrzewska-Koperska

 

16:15 – 16:30 – Przerwa

 

16:30 – 18:00 – Kardiochirurgia / kardiolog inwazyjny.

Prowadzący: Mariusz Gąsior, Kazimierz Widenka

16:30 – 16:45 – Zaawansowana przewlekła niewydolność serca – „Gdzie kardiolog nie może tam kardiochirurga pośle” – Piotr Kołsut

16:45 – 17:00 – Co nowego w kardiochirurgii wad zastawkowych – Krzysztof Kuśmierski

17:00 – 17:15 – Rewaskularyzacja co nowego dla pacjenta z niewydolnością serca – Cezary Kępka

17:15 – 17:30 – Miejsce ECMO w ostrej niewydolność krążenia – Małgorzata Celińska-Spodar

17:30 – 18:00 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Małgorzata Celińska-Spodar, Mariusz Gąsior, Cezary Kępka, Krzysztof Kuśmierski, Piotr Kołsut, Kazimierz Widenka

 

18:00 – 18:10 – Zakończenie spotkania

 

 

Sala seminaryjna 1

Sala seminaryjna / ćwiczenia

09:30 – 10:30 – Warsztaty EKG – ‘lekkie, łatwe i przyjemne’ – rozgrzewka EKG – Rafał Baranowski

 

10:30 – 10:55 – Przerwa

 

10:55 – 11:00 – Otwarcie

11:00 – 12:30 – HeartTeam Winter Coffee – nie tylko dla początkujących

Prowadzący: Mateusz Tajstra, Maciej Sterliński, Paweł Ptaszyński

11:00 – 11:15 – Miejsce nowych urządzeń do elektroterapii – Artur Oręziak

11:15 – 11:30 – Kamizelka defibrylująca – Paweł Ptaszyński

11:30 – 11:45 – Jakie informacje pomocne w opiece pacjentów z CHF można uzyskać z Implantowanych urządzeń wszczepialnych? – Marcin Grabowski

11:45 – 12:00 – Gdzie i kiedy niezbędny jest kardiolog inwazyjny? – Maciej Sterliński

12:00 – 12.30 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Marcin Demkow, Marcin Grabowski, Oskar Kowalski, Michał Lewandowski, Artur Oręziak, Paweł Ptaszyński, Maciej Sterliński, Mateusz Tajstra

 

12:30 – 12:45 – Przerwa

 

12:45 – 14:15 – Wspomaganie lewokomorowe nie tylko w obrazach.

Prowadzący: Paweł Rubiś, Piotr Kołsut, Jacek Różański

12:45 – 13:00 – LVAD ex vivo – Piotr Kołsut, Jarosław Szymański

13:00 – 13:15 – LVAD in vivo. Obrazy ECHO – Marta Załęska-Kocięcka

13:15 – 13:30 – Znaki ostrzegawcze w wspomaganiu – Agnieszka Biełka

13:30 – 13:45 – Drive-line źródłem problemów – Karol Wierzbicki

13:45 – 14:15 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Agnieszka Biełka, Piotr Kołsut, Przemysław Leszek, Paweł Rubiś, Jacek Różański, Jarosław Szymański, Karol Wierzbicki, Marta Załęska-Kocięcka

 

14:15 – 14:45 – Przerwa

 

14:45 – 16:15 – WARSZTATY

Wady zastawkowe serca i interwencje w obrazach echo.

Prowadzący: Jacek Legutko, Adam Witkowski, Tomasz Hryniewiecki

14:45 – 15:00 – TAVI + CAD wyzwanie dla kardiologa inwazyjnego – Jacek Legutko

15:00 – 15:15 – Dysfunkcja protezy leczenie inwazyjne – Piotr Pysz

15:15 – 15:30 – Zabieg E2E w MR organicznej – Jerzy Pręgowski

15:30 – 15:45 – Zabieg E2E w TR czynnościowej – Patrycjusz Stokłosa

15:45 – 16:15 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Tomasz Hryniewiecki, Jacek Legutko, Jerzy Pręgowski, Piotr Pysz, Patrycjusz Stokłosa, Adam Witkowski

 

16:15 – 16:30 – Przerwa

 

16:30 – 18:00 – Stany nagłe kardiologii. Wspólnymi siłami: HOT, Young ACVC i sekcja krążenia płucnego.

Prowadzący: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Robert Zymliński, Marek Gierlotka

16:30 – 16:45 – POCUS na ratunek dyżurnemu – Agnieszka Kapłon-Cieślicka

16:45 – 17:00 – Ostra niewydolność prawej komory – Szymon Darocha

17:00 – 17:15 – Wentylacja nieinwazyjna kiedy i komu? – Agnieszka Tycińska  

17:15 – 17:30 – Miejsce biopsji w ostrej niewydolności serca – Mateusz Sokolski

17:30 – 18:00 – Dyskusja panelowa

Panel ekspertów: Szymon Darocha, Marek Gierlotka, Karol Kamiński, Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Agnieszka Pawlak, Mateusz Sokolski, Agnieszka Tycińska, Robert Zymliński

 

18:00 – 18:10 – Zakończenie spotkania

 

Sponsorzy i partnerzy

Platynowy sponsor

Złoty sponsor

Srebrny sponsor

Sponsor

Skontaktuj się z nami

ORGANIZATOR:

Fundacja Instytutu Kardiologii

 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:

Conference. Technology. Medicine.

Avance Galicja Agencja Reklamowa

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz@cowalski.pl

TEL. 606 83 43 68