ORGANIZATORZY:
POD PATRONATEM:
Serdecznie zapraszamy na:
III WARSZAWSKIE ZIMOWE WARSZTATY
NIEWYDOLNOŚCI SERCA I WAD ZASTAWKOWYCH
19-20 stycznia 2024 r., - Warszawa, CK Kopernik
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Warszawskich Zimowych Warsztatach Niewydolności Serca i Wad Zastawkowych, które odbędą w dniach 19-20 stycznia 2024 roku, w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Kopernik.

Wady zastawkowe i niewydolność serca to grupy schorzeń często współistniejących, które dotykają bardzo wielu pacjentów. To również dynamicznie rozwijające się dziedziny kardiologii, w których z każdym rokiem pojawiają się coraz to nowe możliwości diagnostyki i leczenia. W trakcie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w bieżącym roku opublikowano nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, kardiomiopatii jak również aktualizację wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia niewydolności serca.

Co zmieniło się w zaleceniach towarzystw naukowych w roku 2023? Jakie pojawiły się nowości wpływające na codzienne postępowanie kliniczne?

Pracując z pacjentem zdobywamy doświadczenia praktyczne, starając się stosować wytyczne i optymalizując leczenie chorych. Od czasu wprowadzenia zaleceń minęło kilka miesięcy, a my zdobyliśmy liczne doświadczenia praktyczne, w trakcie ich wprowadzania do codziennego leczenia chorych.

Stąd też przygotowaliśmy atrakcyjny program naukowy, który w trakcie 2 dni konferencji obejmie łącznie 8 warsztatów i 6 sesji wykładowych przedstawiających w sposób praktyczny możliwości diagnostyki i leczenia chorego z wadami zastawkowymi i niewydolnością serca.

Program warsztatów praktycznych obejmuje ocenę echograficzną serca pacjenta z różnymi schorzeniach takimi jak: niewydolność serca, stan po wszczepieniu wspomagania mechanicznego (LVAD), kardiomiopatia przerostowa, stenoza zastawki aortalnej, niedomykalność zastawki mitralnej, trójdzielnej, wybrane wrodzone wady serca u dorosłych czy precyzyjną ocenę funkcji prawej komory serca i łożyska płucnego. Przedstawione zostaną również metody oceny płuc z wykorzystaniem USG (LUST). Warsztaty te prowadzone będą przez ekspertów, praktyków, a uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonywać procedury diagnostyczne i lecznicze w oparciu o fantomy (warsztaty typu hands on). Wykłady teoretyczne, prowadzone będą przez najlepszych ekspertów z dziedziny niewydolności serca i wad zastawkowych.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja i Warsztaty będą miejscem spotkania lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, studentów zainteresowanych niewydolnością serca i wadami serca jak również okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

 
Zachęcamy Państwa do udziału w Zimowych Warsztatach!
 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
Komitet organizacyjny

prof. Tomasz Hryniewiecki

prof. Przemysław Leszek

Komitet naukowy

dr Katarzyna Byczkowska

dr Małgorzata Celińska-Spodar

prof. Zbigniew Chmielak

dr Jolanta Cylwik

prof. Marek Deja

prof. Mariusz Gąsior

prof. Zbigniew Gąsior

prof. Ryszard Gellert

prof. Marek Gierlotka

prof. Marcin Gruchała

prof. Tomasz Hryniewiecki

lek. Anna Jasińska

prof. Karol Kamiński

prof. Jarosław D. Kasprzak

prof. Cezary Kępka

dr Piotr Kołsut

prof. Monika Komar

prof. Tomasz Kukulski

dr n. med. Krzysztof Kuśmierski

prof. Jacek Legutko

prof. Przemysław Leszek

prof. Ewa Lewicka

prof. Łukasz Mazurkiewicz

prof. Ilona Michałkowska

prof. Katarzyna Mizia-Stec

prof. Jadwiga Nessler

prof. Agnieszka Pawlak

prof. Edyta Płońska-Gościniak

prof. Piotr Ponikowski

prof. Piotr Pruszczyk

prof. Jacek Różański

prof. Paweł Rubiś

prof. Bożena Sobkowicz

prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

prof. Andrzej Surdacki

prof. Łukasz Szumowski

prof. Hanna Szwed

prof. Piotr Ścisło

prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

prof. Kazimierz Widenka

prof. Karol Wierzbicki

prof. Jerzy Krzysztof Wranicz

dr Dariusz Zakrzewski

dr Marta Załęska-Kocięcka

prof. Tomasz Zieliński

PROGRAM WARSZTATÓW I KONFERENCJI
stan na 3.11.2023 r.

PIĄTEK – 19.01.2024 r.

Uwaga: na warsztaty obowiązują zapisy! Ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o informacje na adres e-mail: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

 

15:00 – 15:30, 17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

15:30 – 17:30
ECHO


Warsztat 1. 
Echo serca w niewydolności serca i po wszczepieniu LVAD – dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, dr n. med. Katarzyna Byczkowska

Warsztat 2. – pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
Kardiomiopatia przerostowa również z zawężaniem drogi odpływu - ocena obrazowa – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz

Warsztat 3.
Stenoza aortalna kwalifikacja do zabiegu – dr n. med. Dariusz Zakrzewski, lek. Anna Jasińska

Warsztat 4.
Kwalifikacja do plastyki zastawki mitralnej – prof. Tomasz Kukulski

 

17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

18:00 - 20:00

Warsztat 5.
USG płuc – możliwości oceny – dr n.med. Jolanta Cylwik oraz dr Małgorzata Celińska-Spodar
Ultrasonografia płuc point of care – wprowadzenie do warsztatów.
Zajęcia praktyczne na 4 aparatach usg (głowica convex, sector i linia)

 • wykluczenie odmy
 • skanowanie pacjenta leżącego
 • skanowanie pacjenta współpracującego, w pozycji siedzącej

Zakończenie warsztatów

Warsztat 6.
Kwalifikacja do plastyki zastawki trójdzielnej – dr hab. Piotr Ścisło 

Warsztat 7.
Metody oceny prawej komory – prof. Jarosław D. Kasprzak

Warsztat 8.
ASD, PFO u dorosłych – leczenie zabiegowe – prof. Monika Komar

 

SOBOTA – 20.01.2024 r.

09:00 – 10:00
Sesja 1. Postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
Przewodniczący: prof. Karol Kamiński, prof. Przemysław Leszek, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

 1. Jak odpowiednio dobrać farmakoterapię w zależności od rodzaju i etapu niewydolności serca? – prof. Agnieszka Pawlak
 2. Optymalny pacjent kwalifikowany do elektroterapii? – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
 3. Kardiomiopatia przerostowa, ATTR – czy do końca umiemy rozpoznać i leczyć? – dr hab. Paweł Rubiś
 4. Uszkodzenie nerek, przewodnienie jak uniknąć, jak leczyć? – prof. Ryszard Gellert

 

10:00 – 10:15
PRZERWA KAWOWA

 

10:15 – 11:15
Sesja 2. Wada zastawki aortalnej – nowe możliwości
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław D. Kasprzak, prof. Tomasz Kukulski, prof. Edyta Płońska-Gościniak

 1. Przezcewnikowa implantacja – nowe wskazania, nowe możliwości – prof. Zbigniew Chmielak
 2. Dwupłatowa zastawka aortalna – najczęstsza wada zastawkowa u dorosłych – prof. Edyta Płońska-Gościniak
 3. Nie tylko zastawka – postepowanie w przypadku tętniaka aorty – prof. Kazimierz Widenka
 4. Niedomykalność aortalna – jak postępować? – prof. Marek Deja

 

11:15 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 12:30
Sesja 3. Choroby współistniejące i powikłania.
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Marek Gierlotka, prof. Jacek Legutko

 1. Leczenie zabiegowe – zagrożenia i powikłania – prof. Mariusz Gąsior
 2. Wtórna IM kiedy i jaka interwencja? – prof. Zbigniew Gąsior
 3. Pułapki farmakoterapii prof. Andrzej Surdacki
 4. Uszkodzone serce u pacjenta onkologicznego – prof. Ewa Lewicka

 

12:30 – 13:30
LUNCH

 

13:30 – 14:15
Sesja 4. OTWARCIE KONFERENCJI – prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Przemysław Leszek
Przewodniczący: prof. Cezary Kępka, prof. Agnieszka Pawlak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Łukasz Szumowski, Prof. Hanna Szwed, prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 1. Zalecenia ESC 2023 – kardiomiopatie – co przynoszą nowego? – prof. Zbigniew Gąsior
 2. Zalecenia ESC 2023 – leczenie niewydolności serca – jak postępować? – prof. Piotr Ponikowski
 3. Najnowsze zalecenia ESC 2023 – Zapalenie wsierdzia – na co zwrócić uwagę? – prof. Katarzyna Mizia-Stec

 

14:15 – 14:30
PRZERWA KAWOWA

 

14:30 – 15:30
Sesja 5. Zaawansowana niewydolność serca.
Przewodniczący: dr n. med. Piotr Kołsut, prof. Jacek Różański, dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, prof. Tomasz Zieliński

 1. Nadzór i leczenie pacjenta z ostrą / zdekompensowana niewydolnością serca – prof. Bożena Sobkowicz
 2. OHT, LVAD czy opieka paliatywna – prof. Karol Wierzbicki
 3. Prawa komora i nadciśnienie płucne główni gracze w niewydolności serca – prof. Piotr Pruszczyk
 4. Pacjent po przeszczepie serca / LVAD w ambulatorium – prof. Marcin Gruchała

 

15:30 – 15:45
PRZERWA KAWOWA

 

15:45 – 16:45
Sesja 6. Nie tylko wada zastawkowa.
Przewodniczący: dr n. med. Krzysztof Kuśmierski, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. Tomasz Hryniewiecki

 1. Niedomykalność trójdzielna – kiedy leczyć interwencyjnie kiedy zachowawczo? – prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 2. Niedomykalność mitralna i choroba wieńcowa – strategie postępowania – prof. Jacek Legutko
 3. Tomografia komputerowa nowy standard w diagnostyce IZW – prof. Ilona Michałowska

Zakończenie konferencji.

PROGRAM WARSZTATÓW

Uwaga: na warsztaty obowiązują zapisy! Ilość miejsc ograniczona. 
Prosimy o informacje na adres e-mail: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

 

15:30 – 17:30
ECHO


Warsztat 1. 
Echo serca w niewydolności serca i po wszczepieniu LVAD – dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, dr n. med. Katarzyna Byczkowska

Warsztat 2. – pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb
Kardiomiopatia przerostowa również z zawężaniem drogi odpływu - ocena obrazowa – dr hab. Łukasz Mazurkiewicz

Warsztat 3.
Stenoza aortalna kwalifikacja do zabiegu – dr n. med. Dariusz Zakrzewski, lek. Anna Jasińska

Warsztat 4.
Kwalifikacja do plastyki zastawki mitralnej – prof. Tomasz Kukulski

 

17:30 – 18:00
PRZERWA KAWOWA

 

18:00 - 20:00

Warsztat 5.
USG płuc – możliwości oceny – dr n.med. Jolanta Cylwik oraz dr Małgorzata Celińska-Spodar
Ultrasonografia płuc point of care – wprowadzenie do warsztatów.
Zajęcia praktyczne na 4 aparatach usg (głowica convex, sector i linia)

 • wykluczenie odmy
 • skanowanie pacjenta leżącego
 • skanowanie pacjenta współpracującego, w pozycji siedzącej

Zakończenie warsztatów

Warsztat 6.
Kwalifikacja do plastyki zastawki trójdzielnej – dr hab. Piotr Ścisło 

Warsztat 7.
Metody oceny prawej komory – prof. Jarosław D. Kasprzak

Warsztat 8.
ASD, PFO u dorosłych – leczenie zabiegowe – prof. Monika Komar

Sponsorzy warsztatów

Platynowy sponsor

Srebrny sponsor

Brązowy sponsor

Partner

Wystawca

Partner logistyczny

PROGRAM KONFERENCJI

SOBOTA – 20.01.2024 r.

09:00 – 10:00
Sesja 1. Postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
Przewodniczący: prof. Karol Kamiński, prof. Przemysław Leszek, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

 1. Jak odpowiednio dobrać farmakoterapię w zależności od rodzaju i etapu niewydolności serca? – prof. Agnieszka Pawlak
 2. Optymalny pacjent kwalifikowany do elektroterapii? – prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
 3. Kardiomiopatia przerostowa, ATTR – czy do końca umiemy rozpoznać i leczyć? – dr hab. Paweł Rubiś
 4. Uszkodzenie nerek, przewodnienie jak uniknąć, jak leczyć? – prof. Ryszard Gellert

 

10:00 – 10:15
PRZERWA KAWOWA

 

10:15 – 11:15
Sesja 2. Wada zastawki aortalnej – nowe możliwości
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gąsior, prof. Jarosław D. Kasprzak, prof. Tomasz Kukulski, prof. Edyta Płońska-Gościniak

 1. Przezcewnikowa implantacja – nowe wskazania, nowe możliwości – prof. Zbigniew Chmielak
 2. Dwupłatowa zastawka aortalna – najczęstsza wada zastawkowa u dorosłych – prof. Edyta Płońska-Gościniak
 3. Nie tylko zastawka – postepowanie w przypadku tętniaka aorty – prof. Kazimierz Widenka
 4. Niedomykalność aortalna – jak postępować? – prof. Marek Deja

 

11:15 – 11:30
PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 12:30
Sesja 3. Choroby współistniejące i powikłania.
Przewodniczący: prof. Mariusz Gąsior, prof. Marek Gierlotka, prof. Jacek Legutko

 1. Leczenie zabiegowe – zagrożenia i powikłania – prof. Mariusz Gąsior
 2. Wtórna IM kiedy i jaka interwencja? – prof. Zbigniew Gąsior
 3. Pułapki farmakoterapii prof. Andrzej Surdacki
 4. Uszkodzone serce u pacjenta onkologicznego – prof. Ewa Lewicka

 

12:30 – 13:30
LUNCH

 

13:30 – 14:15
Sesja 4. OTWARCIE KONFERENCJI – prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Przemysław Leszek
Przewodniczący: prof. Cezary Kępka, prof. Agnieszka Pawlak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Łukasz Szumowski, Prof. Hanna Szwed, prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk

 1. Zalecenia ESC 2023 – kardiomiopatie – co przynoszą nowego? – prof. Zbigniew Gąsior
 2. Zalecenia ESC 2023 – leczenie niewydolności serca – jak postępować? – prof. Piotr Ponikowski
 3. Najnowsze zalecenia ESC 2023 – Zapalenie wsierdzia – na co zwrócić uwagę? – prof. Katarzyna Mizia-Stec

 

14:15 – 14:30
PRZERWA KAWOWA

 

14:30 – 15:30
Sesja 5. Zaawansowana niewydolność serca.
Przewodniczący: dr n. med. Piotr Kołsut, prof. Jacek Różański, dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka, prof. Tomasz Zieliński

 1. Nadzór i leczenie pacjenta z ostrą / zdekompensowana niewydolnością serca – prof. Bożena Sobkowicz
 2. OHT, LVAD czy opieka paliatywna – prof. Karol Wierzbicki
 3. Prawa komora i nadciśnienie płucne główni gracze w niewydolności serca – prof. Piotr Pruszczyk
 4. Pacjent po przeszczepie serca / LVAD w ambulatorium – prof. Marcin Gruchała

 

15:30 – 15:45
PRZERWA KAWOWA

 

15:45 – 16:45
Sesja 6. Nie tylko wada zastawkowa.
Przewodniczący: dr n. med. Krzysztof Kuśmierski, prof. Jadwiga Nessler, prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. Tomasz Hryniewiecki

 1. Niedomykalność trójdzielna – kiedy leczyć interwencyjnie kiedy zachowawczo? – prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk
 2. Niedomykalność mitralna i choroba wieńcowa – strategie postępowania – prof. Jacek Legutko
 3. Tomografia komputerowa nowy standard w diagnostyce IZW – prof. Ilona Michałowska

Zakończenie konferencji.

Miejsce

Conference Center Copernicus
Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Patroni medialni

Patroni medialni

Partner logistyczny

Kontakt

ORGANIZATOR:

Fundacja Instytutu Kardiologii

 

CERTYFIKAT INFARMA: 7470

Punkty edukacyjne: 11 pkt
Uchwała nr 119/P-IX/2024

Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy/lekarzy dentystów OIL: 63-000121-001-0003

 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY:

Conference. Technology. Medicine.

Avance Galicja Agencja Reklamowa s.c.
60-194 Poznań, ul. Czernika 7
NIP: 781 00 18 395
REGON: 632042466

 

KOORDYNATOR PROJEKTU:

JANUSZ KOWALSKI

E-MAIL: janusz.kowalski@avance-galicja.pl

TEL. 606 83 43 68